Chim Cfe - VIP

Giá bán: 3.000.000

Chim Cfe tuyển chọn Bổi. Hàng đẹp.

Bán chim Cfe, bộ to dài, mẫu đẹp. Bổi mùa lông thứ 2. Chim thuần 80%. Lông mới xong. Không tật lỗi.Sản phẩm liên quan
Đang cập nhật