Chim Giống

Giá bán: Liên hệ
Tình trạng: Đã bán

Cặp chim giống sinh sản - Trại Chim Chào Mào Sài Gòn

Cặp giống: Trống bạch tinh, mắt Cherry, Mái bông rừng móng mỏ đen.