Chim Chào Mào Bông

Giá bán: 10.000.000

Chim Bông Rừng, Hàng đấu Cfe Vip

Chim Bông rừng, 2 mùa lông, không tật lỗi, bông 70%. To con, Mào Đinh, gốc Quảng Nam. 
Liên hệ; 0983. 19. 20. 21 (Nhất Duy)

Sản phẩm liên quan