Chào Mào Bổi: Bổi bò

Giá bán: 10.000.000
Tình trạng: Đã bán

Bổi VIP , mùa lông đầu tiên. Hàng kịch độc của Trại Chim Chào Mào Sài Gòn

Hàng ngàn con Bổi qua tay, con bổi này kịch độc. To như bò, lối đánh cày cuốc. Không sợ chim cọp, chị thi. 

Sản phẩm liên quan