Bán Chim Bạch Non

Giá bán: 27.200.000

Chim Bạch Non

Chim Bạch non, hoen 1 tháng tuổi. Bố mẹ VIP, mắt màu Cherry, mào lân T.
 


Chim chưa xét nghiệm giới tính.