Chào Mào Bạch - Chơi Cfe

Giá bán: 50.000.000

Bạch tinh, chơi Cfe. Mào lân, to dài

Bạch tinh, trưởng thành đã chơi giàn. 
Sản phẩm VIP của Trại Chim Chào Mào Sài Gòn


Hình Bộ cực đẹpWWW.CHIMCHAOMAO.NET - HOTLINE: 0983. 19. 20. 21