Chim Chào Mào Bạch Tạng

Giá bán: 30.000.000

Bạch Non, 3 tháng tuổi. Chim SS tại Việt Nam. Giới tính: Đực.

Liên hệ:
Điện thoại/Zalo: 0983. 19. 20. 21

Sản phẩm liên quan