Bạch Bông Non Gen Rừng

Giá bán: 35.000.000

Sản phẩm VIP của Trại Chim Chào Mào Sài Gòn

Bố Bông lột, siêu Lân, rừng + Mẹ Bông bạch Lân. Con 1 Bạch + 1 Bông

Ảnh 14 ngày tuổi

Theo KN thì con Bạch là Trống


☎️ 0983. 19. 20. 21
https://facebook.com/Farmchimchaomaosaigon