Bổi Hàng Khủng bố - Đeo số được

Giá bán: Liên hệ

Bổi mùa 2, bộ khủng bố. Chim chưa khai thác.

Bổi mùa 2, bộ khủng bố, mào lân tê, hầu bò. To dài.Mẫu này dành cho anh em săn hàng đi thi. Hàng VIP , lâu lâu mới có. 


Anh em cần thì để gọi cho nhé. Bao test, bao đẹp, bao độc, bao tật lỗi.