Bạch Mái Trưởng Thành

Giá bán: 28.000.000
Tình trạng: Đã bán

Mái bạch lem trưởng thành

Mái Bạch 12 tháng. Lem lưng. Hàng to VIP, sản phẩm của Trại Chim Chào Mào Sài Gòn

Hàng giống VIP 


Hotline: 0983.19.20.21