Bạch Non 1 tháng tuổi

Giá bán: 40.000.000
Tình trạng: Đã bán

Cặp bạch Non 1 tháng tuổi (lem)

Chuyển nhượng cặp bạch Non - lem. Gen VIP. Mắt Chery, mào lân tê. Phù hợp làm giống sinh sản mùa 2022Hình ảnh