Bạch Non - Đút ăn

Giá bán: 35.000.000
Tình trạng: Đã bán

Bán Tổ Bạch Lem 8 ngày tuổi.

Bạch non - lem, gen Vip, mào lân tê, bộ VIP. Chim sinh sản tại Trại. 


Anh em cần thì gọi 0983. 19. 20. 21(Duy)