Bổi siêu Lân Cui

Giá bán: 6.000.000

Bổi mùa lông đầu, siêu Tê - Lân Cui

Bổi mới rớt lông rừng. Bộ to con, mào lân tê cui. Hàng độc lạ. Tháo độ đấu găm chim, bu chụp. Chim không tật lỗi.
  1. Hình ảnh mới sau thay lông Chim đang để gọt giàn. Anh em cần thì gọi 0983. 19. 20. 21(Duy).


Clip đấu lồng Vuông chạm bên trái.

Sản phẩm liên quan