Bổi siêu Tê

Giá bán: 8.000.000

Bổi Siêu Tê, mùa lông rừng đầu tiên.

Bổi siêu Tê, mới rớt lông rừng. Bộ to dài đòn, chơi cúp C. Lông mỏng. Không tật lỗi. Mẫu chim đánh giàn.Thay lông được 90%. Đuôi chưa đủ, mặt còn cám.Chim còn nhát. Không tật lỗi. Ae cần thì gọi 0983. 19. 20. 21(Duy)


Clip đấu lồng vuông tre bê phải.