Bổi Tê - Mặt Quỷ(Hàng VIP)

Giá bán: 3.000.000

Bổi T, Gáy ngựa, mới xong lông rừng.

Bổi VIP, mào T, gáy ngựa, bộ tôm, cao cầu, mặt quỷ, không tật lỗi. Hàng gọt thì thố. Anh em cần thì gọi 0983. 19. 20. 21(Duy)


Xem thêm tại: https://youtube.com/channel/UChyRbfkgVGU6AiTiQFIF17g

Sản phẩm liên quan