Chào Mào Cà Phê

Giá bán: 3.000.000
Tình trạng: Đã bán

Chim Cfe Cứng, 2 mùa, mào Lân, không tật lỗi.Liên hệ: 0983. 19. 20. 21

Sản phẩm liên quan