Chim Thi Tuần - Tháng (Đã Bán)

Giá bán: Liên hệ
Tình trạng: Đã bán

Chim tố chất thì. Mùa thứ 2, không tật lỗi. Bộ đẹp, cầu cánh bỏ Gòn có đủ. (CHIM ĐÃ BÁN)

Chim Thi giải tuần, tháng. Mùa đầu tiên đã có 2 Top 20 giải tuần, 1 KK giải tháng.(Ao làng)Clip mới nhất, nết bù chụp. Ché rát.

Tình trạng chim: Lông mới, mùa thứ 2. Bao chơi. Ae cần hàng đeo số thì liên hệ. (Hàng VIP nên giá không rẽ)
Xem thêm Clip tại: https://www.youtube.com/channel/UChyRbfkgVGU6AiTiQFIF17g