Chim Chào Mào Thì Tuần

Giá bán: 10.000.000

Chim Chào Mào Thì tuần, tháng. Sản phẩm của Trại Chim Chào Mào Sài Gòn

Chim Thi tuần - Tháng. Bước vào mùa 3. Mào lân, bộ to dài, yếm đậm, găm chim, to dài, mỏng lông. Hình bộ cực gấu. Không tật lỗi. Chim bao giàn. Giọng Huế rất nay. Hình ảnh mới nhất.(Inbok để có thêm hình + video mới)

Chim đã có thành tích mùa trước. Chưa khai thác nhiều. Rất phù hợp cho anh em chơi tuần - tháng.