Cặp Chim Giống Vip

Giá bán: Liên hệ

Cặp Giống Non. Trống 5 tháng. Mái 3 tháng.

Trống Đầu trắng, Mái Bạch. Sản phẩm của Trại Chim Chào Mào Sài Gòn.  • Giống VIP cho mùa Sinh sản 2022.