Chim Cà phê

Giá bán: 2.500.000
Tình trạng: Đã bán

Bổi VIP , mùa đầu, Cfe OK.

Bổi khủng, to dài, mào lân, mới xong lông rừng, mùa đầu.


Không tật lỗi, Cfe lai rai.


Sản phẩm của Trại Chim Chào Mào Sài Gòn 


Anh em cần thì gọi 0983. 19. 20. 21

Sản phẩm liên quan