Chào Mào Bổi Nghệ An

Giá bán: Liên hệ

Bổi VIP Nghệ An, 6 tháng avi , mặt giữ, yếm đậm, mào đinh, cao cầu, không tật lỗi.

Chim đã bán.


liên hệ: 0983. 19. 20. 21

Sản phẩm liên quan