Chào Mào Cfe VIP

Giá bán: 2.500.000

Bán Chim Cfe VIP, 2 mùa, lông mới, bao chơi, bao tật lỗi. Chim gốc Quảng Ngãi. Mào Đinh cui. Liên hệ: 0983. 19. 20. 21(Duy)

Chim đã bán

Sản phẩm liên quan
  • 3.000.000 đ
  • 2.500.000 đ
  • 3.000.000 đ