Chim Thi Tuần

Giá bán: Liên hệ
Tình trạng: Đã bán

Hàng VIP, mùa 2, thì tuần

Chim vip, không tật lỗi, hàng nào thì giải tuần. 

https://www.youtube.com/channel/UChyRbfkgVGU6AiTiQFIF17g