Chào Mào Tê Giác - Hàng Dị

Giá bán: Liên hệ

Bổi T dị. Hàng quý hiếm.

Sản phẩm sư tầm từ Biên giới phía Bắc. Cặp Tê - Lân dị nhập trại Chim Chào Mào Sài Gòn 

Hình Ảnh 
Video clip