Xám Trống Ovantin- 11 tháng

Giá bán: 20.000.000

Xám Trống, màu Ovantin trưởng thành.


xám trống, Ovantin, 11 tháng đang thay lông. Phù hợp với anh cần ghép giống. Chim to dài. Tên đấu tốt. Không tật lỗi.Hình ảnh mới(lông 80%)Chim rất đẹp - Ảnh BTT


Anh cần thì gọi 0983. 19. 20. 21(Duy)