Chào Mào Xám Ovantin - Non

Giá bán: 17.000.000

Xám non(4 tháng), Trống, màu Ovantin

Cà bán Xám non, màu Ovantin, 4 tháng, bộ đẹp, gen đấu.Sản phẩm liên quan