Giới Thiệu

gioithieu.html

TRẠI CHIM CHÀO MÀO SÀI GÒN

Nơi lai tạo, chăm sóc, bảo tồn và cung cấp các dòng chim chào mào: Chim Bạch Tạng, Chim Xám, Chim Bông, Chim móng mỏ lột, Chim Thi đấu, Chim chơi Cfe, Chim Bổi Víp, Chim Non đột biến, Chim độc lạ.